MAHRLO s.r.o.

Naša spoločnosť od svojich začiatkov v roku 1997 pôsobí na slovenskom trhu ako distribútor meracej a regulačnej techniky. Aj pre divízie meracích prístrojov a meracej a regulačnej techniky je prvoradým cieľom ponúknuť slovenskému zákazníkovi kvalitné prístroje, zariadenia a s tým súvisiace servisné zázemie.Našim poslaním je prinášať aktualizovaný a stále rozširujúci sa sortiment meracích a testovacích prístrojov, aby zákazníci ich využitím mohli zvyšovať kvalitu a spoľahlivosť vlastnej produkcie a služieb.

Divízia meracích a testovacích prístrojov má vo svojom sortimente:

 • revízne prístroje,zn. Fluke, Metrel, Metra, Chauvin Arnoux, Lutron, Illko, GMC....
 • revízne prístroje, výhradné zastúpenie značkySONELna Slovensku
 • prístroje na meranie elektrických, neelektrických veličín a termokamery
 • laboratórne napájacie zdrojezn. DIAMETRAL, STATRON...
 • rozvádzačové meracie transformátory(ASK, ASR...),elektromery a izolátoryVEMER
 • meracie prevodníky a zobrazovačezn. Metra, Weigel, Vemer, Lumel...
 • panelové a rozvádzačové analógové a digitálne prístrojezn. Metra, Lumel, Weigel...
 • indikačné signálky a LED meracie prístrojezn. ELECO
 • VN a VVN skúšačky, skratovacie súpravy a ochranné pomôcky

MAHRLO, s.r.o.

zaisťuje kalibrácie a opravy meracích a revíznych prístrojov.

Kalibrácie sa prevádzajú v akreditovanom laboratóriu, alebo v  laboratóriu s náväznosťou na štátnu etalonáž.

Prevádzajú sa kalibrácie revíznych prístrojov a prístrojov, ktoré merajú elektrické a neelektrické veličiny.

Ku každému kalibrovanému prístroju je vydaný kalibračný list, ktorý štandardne obsahuje  tabuľky nameraných hodnôt a odchýlky meraní.Prístroj je označený kalibračnou značkou.

 

Divízia meracej a regulačnej techniky má vo svojom sortimente:

 • snímanie a meranie teploty, výšky hladiny, prietoku, tlaku a vlhkosti (ZPA, Metra, Comet)
 • prevodníky a regulátory neelektrických veličín (Siemens, Rawet, Apoelmos...)
 • manometre tlakomery, termostaty, ventily(Manomer, Prematlak...)
 • zaoberáme sa technickým poradenstvom

Divízia prietokomerovej techniky má vo svojom sortimente:

 • vodomery, plynomery zn. Sensus, Elster, Zenner
 • merače tepla zn. Sensus, ZENNER
 • čistiace a utesňovacie prostriedky potrubí BCG
 • výmenníky tepla zn. SWEP,SECESPOL
 • gebo spojky   
 • zdarvotnícky sortiment značky ALBERT POLSKA           

 

Najlepšia cena - náš cieľ

Neustále pracujeme na tom, aby sme vždy ponúkali najvýhodnejšie ceny. Ak by sa napriek tomu objavila u iného predajcu, ktorý má tento tovar na sklade, nižšia cena, neváhajte nás kontaktovať.