Web: www.mahrlo.sk

MAHRLO s.r.o.

MaR technika

Halalovka 2393/24, 911 01 Trenčín

Prevádzka:

Ľudmily Podjavorinskej 535/11

916 01 Stará Turá

Pracovná doba:

Pondelok - Piatok 8:00 - 15:30 hod

IČO: 36 318 132

IČ DPH: SK 2020 181 152

Tatra banka a.s. č.ú. 2622724854/1100

mobil:  0905 404 918

telefón:  032/7760362

fax: +421 32/776 21 56 
e-mail: mahrlo@mahrlo.sk